Kệ sách 3 tầng Black/Cherry #3117

Kệ sách 3 tầng Black/Cherry #3117

820,000₫

Mô tả

Kich thuoc: 760 x 340 x cao 1015 mm

Gỗ caosu/ verneer xoan đào


Sản phẩm liên quan