Giường tầng 1.2m #5945

Giường tầng 1.2m #5945

4,500,000₫

Mô tả

Giường tầng 1.2m #5945


tầng trên: ngang 1.2 m  x dài 1.95m
tầng dưới: ngang 1.2 m  x dài 1.95m

Gỗ thông newzerland

Màu nâu

Bình luận

Sản phẩm khác

Sản phẩm liên quan