Giường Cham Nan Tự Nhiên#9092-OAK

Giường Cham Nan Tự Nhiên#9092-OAK

7,000,000₫

Mô tả

Giường Cham Nan Tự Nhiên #9092-Oak

Giường 1.4m * 2m: 6500k

Giường 1.6m * 2m: 7000k
Giường 1.8m * 2m: 7500k


Gỗ: sồi mỹ
Màu: Màu trắng

Màu trắng + tự nhiên

Màu: tự nhiên toàn bộ
Có nguyên bộ

Bình luận

Sản phẩm khác

Sản phẩm liên quan