Giường Cham Nan Trắng #9092-WHI

Giường Cham Nan Trắng #9092-WHI

7,000,000₫

Mô tả

Giường Cham Nan Trắng #9092-WHI

Giường 1.4m * 2m: 6500k

Giường 1.6m * 2m: 7000k
Giường 1.8m * 2m: 7500k


Gỗ: sồi mỹ
Màu: Màu trắng

Màu trắng + tự nhiên

Màu: tự nhiên toàn bộ
Có nguyên bộ

Sản phẩm liên quan